Orlando Gibbons

 1583-1625 yılları arasında yasamış İngiliz besteci, dahası ayni donemde yasamış bir çok müzisyene eğitmenlik yapmış, yapamadığını bir İdil olarak etkilemiş, İngiliz besteciler arasında özel bir yeri olan şahsiyet. Oxford'da doğmuş, kısa bir müzik eğitiminin hemen ardından Royal Chapel'de organist olarak çalışmaya başlamış, Prens Charles'in kendisinden çok etkilenmesiyle birlikte saraya terfi etmiş bir yandan kilisedeki görevine devam ederken, diğer yandan part-time olarak sarayda prens Charles’ın ve ailesinin gönlünü eylemiş, özel toplantılarda piyano çalmıştır.


Orlando Gibbons İngiliz klasik müziğini daha önce çıkamadığı bir noktaya çıkarmıştır. Bunu yalnızca yaptığı bestelerle ve o mükemmel parmaklarından çıkan nota icralarıyla değil ayni zamanda Alfonso Ferrabosco ii, John Coprario ve Thomas Lupo gibi bestecilere yol göstererek de başarmıştır.


Gibbons'un bir diğer etkin olduğu alan da kutsal koral müziktir (ilahi korosu). Britanya’nın ilk ve en önemli koral kompozitörlerinden biri sayılır. "second service" adlı bestesi Hıristiyanlıkla alakası olmayan birini dine döndürebilecek mistizme ve müzikal düzenlemeye sahiptir. koral eserlerinden başka, solo vokal mardigalleri, organ ve violin consortları vardır. "Cries Of London" Gibbons'un en önemli consort'udur.

 

İngiliz müziğinde William Byrd döneminden Henry Purcell egemenliğine geçiş sürecinin en önemli yapıtaşlarından. Pek çok Madrigalin ve Consortun yanı sıra 15’i polifonik olmak üzere 40’ın üzerinde anthem bestelemiş olan Gibbons Cantenbury Katedrali’nde gömülü mühim İngiliz şahsiyetlerdendir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !